IV Konferencji pn.:

Zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń zdrowotnych w Polsce


Dzień I - 16 września 2024 r.


09:30 - 10:30    Rejestracja uczestników


10:00 - 10:10    Przywitanie gości i uczestników konferencji


10:10 - 12:00    I część plenarna:

Kierunki zmian w polskim systemie ochrony zdrowia w zakresie zarządzania, organizacji i finansowania świadczeń. 

 


 12:00 - 12:30  Przerwa kawowa


 12:30 - 14:00 II część plenarna: 

Krajowa Sieć Onkologiczna, Krajowa Sieć Hematologiczna, zmiany w organizacji, udzielaniu i rozliczaniu świadczeń onkologicznych. Świadczenia opieki kompleksowej.

 


14:00 - 14:30  Dyskusja z uczestnikami konferencji 


14:30              Lunch


 Dzień II - 17 września 2024 r.


10:00 - 13:00   III część plenarna: 

Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń i leków. Zmiany w rozliczeniach AOS, leczenie szpitalne, IP / SOR, chemioterapia, programy lekowe, RDTL. Dokumentacja medyczna, EDM i kontrole NFZ.

 


11:30 - 11:50  Przerwa kawowa13:30 - 13:45 Dyskusja z uczestnikami konferencji


13:45 - 14:00 Zamknięcie konferencji


14:00             Lunch