II Konferencji pn.:

Zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń zdrowotnych w Polsce


Dzień I - 22 września 2022 r.


10:30 - 11:00    Rejestracja uczestników


11:00 - 12:30    I część plenarna:

 • mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Członek Zarządu PTKM: Dziesięciolecie działalności Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych - gdzie jesteśmy, do czego dążymy? 
 • mgr Beata Bąk - Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Rozliczanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym - case studies
 • prof. dr hab. n. med. Michał Holecki - Z-ca Dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Pobyt pobytowi nierówny - optymalizacja rozliczeń w oddziale szpitalnym
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach: Zasady realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej (KOS-BAR)
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka, Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń Medycznych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Członek Komisji Kontrolnej PTKM: Rozliczanie urazów wielonarządowych w szpitalach w 2022 r.

 12:30 - 13:00  Przerwa kawowa


 13:00 - 14:30  II część plenarna:

 • dr n. prawn. Katarzyna Dąbek-Krajewska, radca prawny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek PTKM: Zmiana poziomu finansowania świadczeń, a najniższe wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach leczniczych w świetle nowelizacji z dnia 26 maja 2022 r.
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach: Zmiany w finansowaniu okulistyki
 • dr n. prawn. Kamila Kocańda, Radca Prawny: Wybrane problemy prawne w procesie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 • mgr Anna Urbańska, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Członek PTKM: Realizacja programu profilaktyki raka jelita grubego, finansowanego ze środków NFZ

14:30 - 15:00  Dyskusja z uczestnikami konferencji 


15:00 - 15:30  Lunch


 

15:30 - 18:00 - Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

 Dzień II - 23 września 2022 r.


10:00 - 11:00   III część plenarna:

 • mgr inż. Magdalena Motnyk, Kierownik Rozliczania Kontraktów Medycznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach, członek PTKM: Aktualne zmiany w realizacji i rozliczaniu RDTL
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach: Czy RDTL w Polsce to tylko leczenie nowotworów? Prezentacja zbiorczych danych statystycznych za rok 2021
 • mgr Bartosz Maleszczuk, Kierownik Działu Sprzedaży Usług w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Członek Zarządu PTKM: Nowe zakresy związane z badaniami genetycznymi w SOK
 • mgr Karolina Kucnerowicz, Dział Ewidencji Procedur Medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, członek PTKM: ICD-10 vs. ICD-11

11:00 - 11:30  Przerwa kawowa


11:30 - 12:30  IV część plenarna:

 • mgr inż. Joanna Matusiak, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek PTKM: Czy możliwe jest prawidłowe prowadzenie kolejek oczekujących?
 • mgr Aleksandra Zagórska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek PTKM: Zasady wykonywania oraz rozliczania badań diagnostycznych w onkologii
 • dr n. o zdr. Eliza Działach, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Onkologicznych: Koordynowana opieka medyczna nad pacjentem w polskim systemie ochrony zdrowia

12:30 - 13:00 Dyskusja z uczestnikami konferencji


13:00 - 13:15 Zamknięcie konferencji