Opłaty za uczestnictwo w IV Konferencji (16-17.09.2024 r.)
pn. Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce

Opłata rejestracyjna wynosi:

  • 700,00 zł netto (VAT zwolniony) – uczestnicy w formie osobistej
  • 350,00 zł netto (VAT zwolniony) – uczestnicy w formie on-line
  • 100,00 zł netto (VAT zwolniony) – członkowie wspierający Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
  • bezpłatnie – członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Powyższa opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu dojazdu i noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać w ciągu 3 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto:

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

NIP: 7831689700,

Konto bankowe
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
numer: 65 1140 2004 0000 3302 7938 4654

tytułem: Konferencja PTKM Katowice 2024

 

W przypadku konieczności wystawienia faktury pro-forma prosimy o kontakt mailowy pod adresem konferencje@ptkm.org.pl.