Opłaty za uczestnictwo w II Konferencji
pn. Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce

 Opłata rejestracyjna wynosi:

500,00 zł – uczestnicy w formie osobistej

300,00 zł – uczestnicy w formie on-line

00,00 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w ciągu 3 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto:

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

NIP: 7831689700,

Konto bankowe
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
numer: 65 1140 2004 0000 3302 7938 4654

z dopiskiem: Konferencja Katowice 2022

Powyższa opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).