III Konferencja pn.:
Zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń zdrowotnych w Polsce

Cel konferencji:

Trzecia konferencja pod hasłem "Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce” ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami reprezentującymi świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe), a badaczami i ekspertami z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Ma również na celu podniesienie wiedzy i kompetencji słuchaczy.

Dwudniowa konferencja zgromadzi około 150 osób w trybie stacjonarnym (organizator zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zgłoszenia z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc) oraz on-line.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące wprowadzonych w bieżącym roku oraz planowanych w najbliższej przyszłości, zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieć szpitali, opieka kompleksowa, jakość w ochronie zdrowia) oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Informacje o konferencji

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji.

Odbędzie się ona w dniach 28-29 września 2023 r. w Auli 3, im. W. Zahorskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, Katowice - Ligota (budynek SUM - naprzeciwko szpitala UCK SUM).

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Opłaty

Na zasadach określonych w regulaminie.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 15 września 2023 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.konferencja.ptkm.org.pl