II Konferencja pn.:
Zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń zdrowotnych w Polsce

Cel konferencji:

Druga konferencja pod hasłem "Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce” ma na celu wymianę doświadczeń oraz podniesienie wiedzy i kompetencji jej uczestników, reprezentujących świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe) oraz badaczami i ekspertami z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dwudniowa konferencja zgromadzi około 200 osób.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące wprowadzonych w bieżącym roku oraz planowanych w najbliższej przyszłości zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieć szpitali, opieka kompleksowa, jakość w ochronie zdrowia) oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Informacje o konferencji

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji.

Odbędzie się ona w dniach 22-23 września 2022 r. w Auli Wykładowej SUM im. prof. W. Zahorskiego przy ul. Medyków 18 w Katowicach. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Opłaty

Na zasadach określonych w regulaminie.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 16 września 2022 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.konferencja.ptkm.org.pl