IV Konferencja pn.:
Zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń zdrowotnych w Polsce

Cel konferencji:

Czwarta konferencja pod hasłem "Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce” ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami reprezentującymi świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe), a badaczami i ekspertami z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Ma również na celu podniesienie wiedzy i kompetencji słuchaczy.

Dwudniowa konferencja zgromadzi około 150 osób w trybie stacjonarnym (organizator zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zgłoszenia z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc) oraz on-line.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące wprowadzonych w bieżącym roku oraz planowanych w najbliższej przyszłości, zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieć szpitali, opieka kompleksowa, jakość w ochronie zdrowia) oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Informacje o konferencji

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji.

Odbędzie się ona w dniach 16-17 września 2024 r. w Katowicach.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Opłaty

Na zasadach określonych w regulaminie.