Przewodniczący:

 • mgr Renata Wachowicz – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,

Wiceprzewodniczący:

 •  dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,

Członkowie:

 • dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM - Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • prof. dr hab. n. med. Michał Holecki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • dr n. med. Ireneusz Ryszkiel – Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • dr n. med. Łukasz Michalecki- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • dr n. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • mgr Beata Bąk - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Arnold Maciejewski – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Przewodniczący:

 • mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Wiceprzewodniczący:

 • dr n. med. Ireneusz Ryszkiel - Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sekretarze:

 • mgr Joanna Chłądzyńska - Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach,
 • mgr Natalia Stefańczyk - Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

 Członkowie:

 • dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • dr n. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • prof. dr hab. n. med. Michał Holecki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • dr n. med. Łukasz Michalecki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • mgr Krzysztof Morkis - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • mgr Beata Bąk - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Urszula Rytel – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Patryk Rozumek – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • mgr Arnold Maciejewski – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Joanna Tomasik – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr inż. Paweł Kubuś – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.