Dane uczestnika
(opcjonalnie)
Please use a valid mail address
Pokaż
Bad Password
Pokaż
Passwords do not match
Niepoprawny numer telefonu
Moje uczestnictwo
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Allowed extensions: pdf, zip, doc, docx. Max file size: 128 MB.
Udział w I dniu (28.09.2023 r.)
Udział w II dniu (29.09.2023 r.)
Udział on-line
(opcjonalnie)
wystąpienie ustne w dniu 28.09.2023
wystąpienie ustne w dniu 29.09.2023
nie dotyczy
(opcjonalnie)
Nocleg w dniach 27/28.09.2023 r.
Nocleg w dniach 28/29.09.2023 r.
Nie potrzebuję noclegu
Dane do faktury VAT
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
wprowadzono błędny numer NIP
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Anuluj